INFORMAȚII PRIVIND INFORMAȚII
Următoarele informații sunt furnizate în conformitate cu:

 • art. 13 Codul de confidențialitate Decretul legislativ 30.6.2003 n. 196
 • art. 13 Regulamentul general al UE n. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 • din Recomandarea nr. 2/2001 că autoritățile europene pentru protecția datelor cu caracter personal, adunate în cadrul Grupului înființat prin art. 29 din directiva nr. 95/46 / CE, adoptată la 17 mai 2001 pentru a identifica anumite cerințe minime privind colectarea datelor personale online și, în special, metodele, calendarul și natura informațiilor pe care operatorii de date trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când se conectează la pagini web, indiferent de scopul conexiunii;

și este valabil pentru site-ul domusflex.com (din acest moment "site") și nu pentru alte site-uri care pot fi consultate de către utilizator prin intermediul link-urilor de pe site.

Această pagină descrie modul de gestionare a site-ului în ceea ce privește prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor care îl consultă, îl navighează sau îl utilizează în funcție de posibilitățile oferite și de serviciile oferite de site-ul însuși.
 
Tratamentul se bazează întotdeauna pe principii de legalitate și corectitudine, în conformitate cu toate reglementările actuale și sunt adoptate măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele.

1) DEȚINATOR, RESPONSABIL ȘI RESPONSABIL PENTRU TRATAMENT
După consultarea, navigarea sau utilizarea acestui site, pot fi procesate date referitoare la persoane fizice sau juridice identificate sau identificabile.
Titularul tratamentului este:
S.C. DOMUS FLEX S.R.L
Sector 2 Cal. Mosilor nr. 237 Bl. 45 Sc. 1 Et., 4 Ap. 30, Municipiul Bucarești
TVA RO6647384
contact@domusflex.ro


Responsabil pentru prelucrarea datelor, este Netsons, care are grijă de întreținerea părții tehnologice a site-ului și care, în acest scop, ar putea deveni conștient de date. După cum se stipulează între proprietar și manager, acesta din urmă se angajează să nu dezvăluie în nici un fel și din nici un motiv datele prelucrate de site-ul proprietarului.

Reprezentanții de prelucrare a datelor sunt: ​​alte persoane sau categorii de persoane care, în scopurile menționate în acest raport, pot avea acces la datele sau care pot fi divulgate sunt implicate în organizarea site-ului și a managementului a activității, desemnată de controlorul de date sau de către operator, părțile externe, numiți, de asemenea, dacă este cazul, procesoarele de date de către controlorul de date.

Datele pot fi, de asemenea, comunicate autorităților publice, forțelor de poliție sau altor persoane publice și private, dar numai dacă sunt indispensabile în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, a reglementărilor sau a legislației comunitare.

Utilizatorii sunt încurajați să evite includerea datelor sensibile (adică date capabile să dezvăluie originea rasială și etnică, credințele religioase, filozofice sau de altă natură, opiniile politice, apartenența la partide, sindicatele, asociații sau organizații de,, apartenența politică sau sindicală filosofică religioasă și a datelor cu caracter personal și de sănătate care descriu viața sexuală) și superfluă legală deoarece acest lucru poate duce la distrugerea mesajului.

2) LOCUL ȘI MODUL DE PROCESARE A DATELOR
Tratamentul legate de serviciile web ale acestui site au loc la sediul de mai sus și se realizează de către procesorul de date de la / de către controlorii și prin tratament autorizat de către aceștia a numit, la birourile sale. În cele din urmă, poate fi ales un alt sit de procesare, inclusiv furnizorul de servicii de găzduire, datorită nevoilor de întreținere a site-ului.
Datele vor fi tratate în mod confidențial, prin mijloace automate, și să se supună divulgării unor terțe părți neautorizate nu în nici un fel, de asemenea, nu vor fi comunicate sau divulgate sau transferate în străinătate, sau către țări terțe (din afara UE).

3) SCOPUL ȘI BAZA JURIDICĂ A TRATAMENTULUI, TIMPURILOR DE DEPOZITARE A DATELOR PERSONALE COLECTATE LA PĂRȚILE INTERESATE
Colectarea informațiilor personale colectate de la subiectul are loc într-un „explicit“ sau persoana în cauză, după ce a citit această declarație, trebuie să accepte în mod voluntar bifarea check-box cu privire la indicația care confirmă citirea și acceptarea la fel, înainte de a da date cu caracter personal și de a permite tratamentul acestora.
Imposibilitatea de a verifica funcționarea programului de check-box are sau poate avea ca rezultat incapacitatea de a primi și procesa datele de proprietar, cu posibila imposibilitate ca urmare a furniza serviciile solicitate de către utilizator în timpul navigării, de înregistrare, precum și orice alte măsuri cu privire la site-ul poate implica necesitatea procesării datelor personale, care rămân date de identificare a utilizatorilor necesare pentru buna funcționare a site-ului și pentru a putea utiliza serviciile furnizate de platformă și identificate și enumerate mai jos.
Datele personale, dacă nu sunt specificate în mod explicit, vor fi prelucrate de către controlorul de date, procesorul de date și administratorii procesării, dacă este autorizat, dacă nu se specifică altfel.
Aceste date pot fi necesare pentru ca persoana vizată să beneficieze de anumite caracteristici și servicii puse la dispoziție de către site în următoarele scopuri:

- Înregistrarea pe site și adresele și / sau datele companiei / companiei
Scopul și temeiul juridic al tratamentului: datele de identificare pe care sunt solicitate necesare pentru a crea un cont pentru a profita de posibilitatea de a cumpăra de pe site-ul sau titlul, prenumele, prenumele, adresa completă, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, eventual, numele companie și numărul de TVA, în cazul în care clientul este încadrat ca o companie.
Depunerea cererii este supusă consimțământului specific, liber și informat (referință Art. 6 GDPR), documentat printr-o căsuță specială de verificat (referință Art. 7 GDPR).
După înregistrare, veți primi e-mailuri cu privire la informații cu privire la activitățile realizate în mod voluntar de către utilizator (de exemplu, după achiziționarea unui produs, poate fi servit ca starea unui ordin în curs de procesare, expediate etc.).
Perioada de păstrare a datelor: datele sunt păstrate până la cererea de anulare a părții interesate, cu excepția cazului în care există obligații legale și fiscale speciale. Parola contului are aceeași perioadă de păstrare, dar este criptată.
Domeniul de aplicare al comunicării: datele sunt prelucrate de către proprietar, responsabile și responsabile cu prelucrarea periodică autorizată. Numele, prenumele, adresele, adresa de e-mail și numărul de telefon pot fi atribuite serviciilor de poștă și / sau curierilor pentru livrarea comenzilor de cumpărare ale părții interesate. Aceste servicii ar putea, de asemenea, să trimită comunicări părților interesate cu privire la stadiul livrării.
Conferință: furnizarea datelor referitoare la câmpurile obligatorii este necesară pentru utilizarea serviciilor oferite de site.

- Trimiterea mesajelor prin intermediul formularului de contact
Scopul și temeiul juridic al prelucrării: Se solicită datele de identificare și de contact necesare pentru a putea răspunde cu promptitudine la cererile trimise de partea interesată, cum ar fi adresa de e-mail și, eventual, referința la comandă. Trimiterea solicitării este condiționată de acordul specific, liber și în cunoștință de cauză (GDPR-Art.6, paragraful 1, litera a), documentată prin corespunzătoare de check-box (GDPR-secțiunea 7, punctul 1).
Perioada de păstrare a datelor: Datele sunt stocate pentru momente compatibile cu scopul colecției și nu sunt stocate în baza de date, ci folosite pentru a răspunde solicitării părții interesate.
Conferință: Furnizarea de date referitoare la câmpurile obligatorii este necesară pentru obținerea unui răspuns, în timp ce câmpurile opționale sunt concepute astfel încât să furnizeze elemente utile pentru interpretarea cererii.

- Date furnizate voluntar de către utilizator
Opțională, explicită și voluntară de e-mail și / sau adrese poștale listate pe acest site presupune achiziționarea ulterioară de nevoia expeditorului de a răspunde solicitărilor, precum și orice alte date personale incluse în mesaj.
În cazul în care expeditorul își trimite curriculum-ul pentru a-și depune cererea profesională, acesta rămâne singurul responsabil pentru relevanța și exactitatea datelor trimise. Trebuie menționat faptul că orice curriculum fără autorizație de procesare a datelor va fi șters imediat.

4) SCOP ȘI BAZE JURIDICE DE TRATAMENT, ORI DATELOR PERSONALE DEPOZITARE NU OBȚINUT LA SOLICITANT
Datele personale de identificare vor fi prelucrate exclusiv de către controlorul de date, procesorul de date și administratorii procesării, care sunt autorizați în mod corespunzător, dacă nu se specifică altfel.
Aceste date pot fi necesare pentru ca persoana vizată să beneficieze de anumite caracteristici și servicii puse la dispoziție de către site în următoarele scopuri:

- Jurnalul de acces
Scopul și temeiul juridic al procesării: jurnalele de acces sunt folosite pentru a urmări intrările de pe site, pentru operațiunile de control și securitate. Adresele IP și timpii de acces sunt salvate. Aceste date nu sunt direct legate de o persoană identificată sau identificabilă, datorită utilizării pe scară largă a IP dinamic.
Perioada de păstrare a datelor: jurnalele sunt păstrate timp de 10 ani sau până la anularea oricăror cereri sau nevoi, care pot apărea înainte de termenul stabilit.
Domeniul de aplicare al comunicării: datele sunt prelucrate de către proprietar, responsabile și responsabile cu prelucrarea periodică autorizată. Numai în cazul unei investigații pot fi puse la dispoziția autorităților competente.
Conferința: Datele nu sunt furnizate de partea interesată, ci obținute automat de sistemele tehnologice ale site-ului.

- Cărucioare abandonate
Scopul și temeiul juridic al procesării: căruțele abandonate sunt folosite pentru a monitoriza funcționarea corectă a site-ului (pentru a înțelege de ce un utilizator adaugă produse în coș, dar nu cumpără).
Perioada de păstrare a datelor: datele sunt păstrate până la cererea de anulare a părții interesate.
Conferința: Datele nu sunt furnizate de partea interesată, ci obținute automat de sistemele tehnologice ale site-ului.
NOTĂ: Dacă se utilizează cărucioarele abandonate operațiunile de remarketing persoana în cauză va fi notificat și va trebui să își dea consimțământul pentru a primi notificări cu privire la coșurile de cumpărături abandonate și pot dezabona în orice moment, printr-un link sau solicita eliminarea de la serviciul de recepție de acest tip de remarketing.

- Date de navigație
Sistemele computerizate și procedurile software utilizate pentru a opera acest site dobândesc, în timpul funcționării lor normale, date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane identificate, dar care prin însăși natura lor ar putea - prin procesarea și asocierea cu datele deținute de terți - să permită identificarea utilizatorilor. În această categorie de date include adrese IP sau nume de domeniu de computere utilizate de către utilizatorii conectați la site-ul, URI (Uniform Resource Identifier) ​​a resurselor solicitate, momentul cererii, metoda utilizată pentru a trimite cerere la server, dimensiunea fișierului obținut în replică, codul numeric care indică starea de răspuns de la server (de succes, eroare, etc. ..) și alți parametri în ceea ce privește sistemul de operare și mediul de calculator.
Prin accesarea site-ului se colectează automat următoarele informații:

 1. Numele gazdei utilizatorului. Adresa de gazdă sau adresa Internet a utilizatorului care solicită accesul la site.
 2. Antetul HTTP și șirul de "agent utilizator" care include: tipul și versiunea browserului utilizat și sistemul de operare cu care rulează browserul.
 3. Data sistemului. Data și ora vizitei utilizatorului.
 4. Cerere completă. Cererea exactă formulată de utilizator.
 5. Lungimea conținutului. Consistența, în octeți, a fiecărui document trimis utilizatorului.
 6. Metodă. Modul de solicitare utilizat.
 7. Identificatorul resurselor universale (URI). Locația resurselor pe server.
 8. Șirul de solicitare al URI, adică tot ceea ce este după semnul întrebării din URI.
 9. Tipul dispozitivului utilizat pentru consultarea site-ului.
 10. Protocolul. Protocolul de transmisie și versiunea utilizată.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării: Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea sa corectă. Datele ar putea fi, de asemenea, folosite pentru a confirma răspunderea în cazul infracțiunilor computerizate ipotetice împotriva site-ului (interesele legitime ale proprietarului).
Perioada de păstrare a datelor: datele sunt păstrate în mod normal pentru perioade scurte de timp, adică de la o singură sesiune până la doi ani de la vizita paginii, cu excepția oricăror extensii legate de investigații.
Domeniul de aplicare al comunicării: datele sunt prelucrate de către proprietar, responsabile și responsabile cu prelucrarea periodică autorizată. Numai în cazul unei investigații pot fi puse la dispoziția autorităților competente.
Conferința: Datele nu sunt furnizate de partea interesată, ci obținute automat de sistemele tehnologice ale site-ului.

5) CONFIDENȚIALITATE PRIVIND COOKIES
Cookie-urile sunt mici, șiruri de text pe care site-urile vizitate de utilizator pentru a trimite terminalul său (de obicei, browser-ul), în cazul în care acestea sunt depozitate înainte de a fi transmise înapoi la aceleași site-uri la următoarea vizită la același utilizator. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați pagina acestui site dedicată informațiilor extinse pe cookie-uri, vizibile și prin link-ul din partea de jos a tuturor paginilor site-ului.

Cookie-urile care nu identifică utilizatorul
Pentru aceste cookie-uri, de natură tehnică, nu există consimțământ, ci numai informațiile dedicate, deoarece nu identifică utilizatorul sau îl fac identificabil și sunt necesare pentru utilizarea corectă a site-ului.
- navigare Cookie-urile sau prima parte a sesiunii: asigură navigarea normală și utilizarea site-ului (care permite, de exemplu, pentru a face o achiziție sau să autentifice pentru a avea acces la zonele restricționate): site-ul nostru foloseste cookie tehnic nu este persistent pentru unicul scop îmbunătățiți experiența dvs. de navigare și permiteți accesul mai rapid mai târziu.
- cookie-uri de funcționalitate, care permit utilizatorului să navigheze în funcție de o serie de criterii selectate (de exemplu, limba, produsele selectate pentru cumpărare) pentru a îmbunătăți serviciul oferit.
- Cookie-uri analitice, similare cookie-urilor tehnice, atunci când sunt utilizate direct de către operatorul site-ului pentru a colecta informații, în formă agregată, cu privire la numărul de utilizatori și la modul în care aceștia vizitează site-ul.

Cookie-urile care pot identifica utilizatorul
Pentru aceste Cookie-uri este necesară aprobarea de către utilizator, care poate alege să dezactivați despuntando una sau mai multe grupări prezente Cookie-urile scurte divulgarea, sau prin configurația browser-ului în uz (vezi dezvăluirea extensivă a acestui cookie-urile site-ul).
Ele sunt de la un site diferit de cel vizitat de utilizator, și ale cărei date sunt păstrate de către terț și pentru care se aplică politica cookie-urilor și a datelor de tratament cea mai mare parte Cookie-urile terță parte, create, instalate și citește al treilea.
Durata acestor cookie-uri merge de la sesiunea unică la doi ani de la vizita paginii.
Utilizatorii pot verifica ce cookie-uri sunt utilizate de terțe părți și, dacă este necesar, le dezactivează accesând link-ul legat de informațiile despre cookie-uri.
Rețineți că dezactivarea sau blocarea unora sau tuturor cookie-urilor poate afecta utilizarea completă a site-ului sau, mai general, consultarea acestuia.

6) MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR
Măsurile specifice de securitate sunt respectate pentru a preveni pierderea datelor (prin utilizarea de copii de rezervă), utilizarea ilegală sau incorectă și accesul neautorizat (prin utilizarea parolelor).
Serverul fizic, în cazul în care acesta se află în datele cu caracter personal, este situat în Milano (Italia), protejat printr-un sistem dublu UPS, un driver pentru UPS pentru o pană de curent extins, monitorizarea temperaturii și umidității, sistem de stingere distribuit, supraveghere 24 de ore pe 24 și 365 de zile pe an, accesează înregistrat și verificat.
În cazul în care a fost furnizat persoana sau persoana a ales o parolă pentru a avea acces la anumite părți ale site-ului nostru Web, solicitantul este direct responsabil pentru păstrarea acestei parole confidențiale, ele însele cu caracter obligatoriu să nu-l împărtășesc cu nimeni.

7) NOTIFICAREA ÎNCĂLCĂRILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Articolul 33 și articolul 34 din GDPR)
Conform art. 33 GDPR Operatorul de date sau șeful de tratament notifică Autorității de a controla orice încălcare a securității datelor cu caracter personal de care au cunoștință de o astfel de încălcare și în cazul în care riscurile derivă pentru drepturile și libertățile persoanelor în cauză, în termen de 72 de ore și, în orice caz, fără a nejustificate întârziere.
Conform art. 34 GDPR în cazul în care încălcarea securității datelor prezintă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor, oferă titularului de a notifica persoana încălcării, fără întârziere justificată, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul 3 din " art. 34 GDPR.

8) DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE
Dreptul de retragere a consimțământului (referință Art. 7 GDPR)

Partea interesată are dreptul de a revoca acordul acordat anterior, considerând că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea tratamentului bazat pe consimțământul înainte de revocare. În cazul în care cererea de revocare va anula ceea ce privește datele, cu excepția cazului în necesitatea de a continua tratamentul (pentru un temei juridic diferit sau ca obligații fiscale).

Dreptul de acces la datele părții interesate (referință Art. 15 GDPR)
Partea interesată poate vizualiza datele sale personale independent de panoul dedicat lui, dacă este înregistrat.
Partea interesată are, de asemenea, dreptul de a obține de la confirmarea operatorului de date pentru a stabili dacă sunt sau nu de prelucrare curentă a datelor cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, pentru a avea acces la datele.
Atunci când datele cu caracter personal sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la existența unor garanții adecvate privind transferul.

Dreptul la rectificare (referință Art. 16 GDPR)
Partea interesată își poate modifica datele personale independent de panoul dedicat lui, dacă este înregistrat.
Partea interesată are, de asemenea, dreptul de a obține de la operatorul de date corectarea datelor sale cu caracter personal, fără o întârziere nejustificată. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a obține integrarea datelor cu caracter personal incomplete, de asemenea prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul de anulare sau dreptul de a fi uitat (articolul 17 din GDPR)
Partea interesată are dreptul să obțină de la operator o anulare a datelor sale personale fără întârzieri nejustificate. Titularul va șterge aceste date personale, la cerere, fără întârzieri nejustificate.
În cazul în care operatorul de date a făcut publice datele cu caracter personal este obligat să le ștergeți, ținând cont de tehnologia disponibilă și costul punerii lor în aplicare, să ia măsuri rezonabile pentru a informa alți operatori de date care manevrează informațiile personale ale cererii de acesta din urmă să elimine orice legătură, copie sau reproducere a datelor sale cu caracter personal.
Se subliniază că dreptul de anulare nu poate fi aplicat dacă tratamentul este necesar pentru:
- exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare,
- pentru îndeplinirea unei obligații legale,
- din motive de interes public în sectorul sănătății publice,
- în scopuri publice de arhivare, de cercetare științifică, istorică sau statistică,
- pentru evaluarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a limita procesarea (referință Art. 18 GDPR)
Cu dreptul de a limita procesarea, partea interesată poate solicita limitarea utilizării datelor sale, cu excepția stocării acestora. Această limitare poate fi exercitată nu numai în caz de încălcare a condițiilor de legalitate a prelucrării, dar, de asemenea, în cazul în care persoana care face apel la dreptul la replică (de așteptare pentru acesta din urmă) sau se opune prelucrării datelor (în curs de evaluare a acestora de către titularul acestei opoziții).

Obligația de notificare (referință Art. 19 GDPR)
Operatorul de date informează fiecare dintre destinatarii care au fost transmise date cu caracter personal, orice rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării solicitate de către persoana în cauză, cu condiția ca acest lucru se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat.
Proprietarul tratamentului, în cazul în care la cerere, va vorbi cu persoana care destinatarii datelor personale trebuie să transmită dorința sa de a-și exercita dreptul.

Dreptul la portabilitatea datelor (referință articolul 20 GDPR)
Individul are dreptul de a primi într-un format de utilizare structurat, comun și poate fi citit de date dispozitiv automat referitoare la el și pe care le furnizează la date, fără obstacole, presupunând că acestea nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora și dacă acestea sunt procesate într-un format automatizat (arhivele de hârtie sunt excluse).
Portabilitatea nu duce la ștergerea datelor.

Dreptul la opozitie (referinta Art. 21 GDPR)
Partea interesată are dreptul de a se opune, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv profilarea. În acest caz, proprietarul va abține de la prelucra în continuare datele personale ale persoanei în cauză care și-a exercitat dreptul de a se opune, cu excepția cazului în care dovedește existența unui motiv legitim și obligatoriu la tratamentul care prevalează asupra interesului, cu privire la drepturile și libertatea părții interesate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Plângeri și căi de atac în fața autorităților administrative și judiciare competente.
În cazul în care partea interesată consideră că prelucrarea datelor care o privesc nu a respectat, din nici un motiv, dispozițiile prevăzute de Decretul legislativ nr. n. 196/2003 și de Regulamentul UE nr. 679/2016, sau consideră că drepturile de care beneficiază în conformitate cu prevederile anterioare ale legii au fost încălcate, aceasta poate promova plângere la autoritatea de control și / sau să promoveze o acțiune în fața instanței competente, în conformitate cu art. 77, 78 și 79 (GDPR), precum și dreptul de a obține despăgubiri pentru orice daună conform art. 82 (GDPR).


9) MODALITĂȚI DE EXERCITARE A DREPTURILOR
Persoana interesată care dorește să utilizeze drepturile de acces la date și dreptul de rectificare poate să acceseze în mod liber și în orice moment accesul la zona lor de utilizator pentru a vizualiza și rectifica datele pe care le-a lansat și care sunt procesate de site.
Partea interesată poate, de asemenea, solicita exercitarea drepturilor anterioare și a tuturor celorlalte drepturi, informând controlorul de date al S.C. DOMUS FLEX S.R.L la adresa de e-mail contact@domusflex.ro

Termenul limită pentru a răspunde la persoana este, de toate drepturile (inclusiv dreptul de acces), o lună, extensibil până la trei luni, în cazuri deosebit de complexitate (în conformitate cu art. 12 GDPR). Controlorul de date sau Procesorul de date va oferi, în orice caz, feedback persoanei vizate în termen de o lună de la data solicitării, chiar și în cazul refuzului.

Exercitarea drepturilor este, în principiu, gratuită pentru persoana vizată, dar pot exista și excepții. Este ca titularul să evalueze complexitatea părții interesate și să stabilească valoarea unei contribuții din partea cere persoanei, dar numai în cazul în care cererile sunt vădit nefondate sau excesive, în special pentru caracterul lor repetitiv; în cazul în care se solicită mai multe "copii" de date cu caracter personal în cazul dreptului de acces, titularul ar putea lua în considerare costurile administrative suportate.
Titularul are dreptul de a solicita informațiile necesare identificării persoanei în cauză, iar aceasta din urmă are obligația de a le furniza într-o manieră adecvată.
Răspunsul părții interesate, dacă nu este indicat altfel de către partea interesată, va fi, în mod normal, în scris, într-un format electronic de uz comun. Feedback-ul poate fi dat oral dacă se cere părții interesate.

10) MINORI
Consimțământul minorilor este valabil de la 16 ani; înainte de această vârstă, trebuie colectat consimțământul părinților sau al celor care le iau locul.

Actualizarea politicii de confidențialitate
Trebuie remarcat faptul că aceste informații pot face obiectul unei revizuiri periodice, inclusiv în ceea ce privește legislația și jurisprudența relevante, prin urmare, partea interesată este invitată să consulte periodic această politică.
Această pagină este vizibilă, prin intermediul link-ului din partea de jos a tuturor paginilor site-ului, în conformitate cu art. 122 al doilea paragraf din Decretul legislativ nr. 196/2003 și în urma procedurilor simplificate de informare și de obținere a consimțământului pentru utilizarea cookie-urilor publicate în Monitorul Oficial nr. 126 din 3 iunie 2014 și în Registrul de măsuri nr. 299 din 8 mai 2014.

Ultima actualizare: mai 2018